วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

วิธีหารยาว
หารยาวเป็นวิธีที่ครูสอนในโรงเรียนทั่ว ซึ่งเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย
 ตรงไปตรงมา
แต่ข้อเสีย จะได้คำตอบช้าถ้าใช้กับจำนวนที่มาก 
แต่วันนี้มีวิธีที่ง่ายมาบอกกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น